Web Title:客語生活學校客語生活學校

客家藝文社團-客語朗讀

110年臺南市語文競賽-全市決賽-國中客語朗讀組榮獲

一、第二名(四縣腔)--(呂恩予)

二、第二名(海陸腔)--(林蔓薰)

 •  
  1) 20211017_084526.jpg
 •  
  2) 20211017_094036.jpg
 •  
  3) 20211109_123138.jpg
 •  
  4) 20211109_123257.jpg
 •  
  5) 20211109_123214.jpg
 •  
  6) 20211109_123226.jpg

搜尋